Tag Archive | ισολογισμός

Παράταση στην δημοσίευση των ισολογισμών έως 10 Ιουλίου

Σας παραθέτουμε ένα δημοσίευμα σχετικά με την πιθανότητα παράτασης της προθεσμίας για την δημοσίευση των ισολογισμών.

Το Υπ. Ανάπτυξης προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Κατάθεση τροπολογίας για παράταση δημοσίευσης ισολογισμών των εταιρειών, ειδικά για φέτος

Με τροπολογία που θα κατατεθεί  αύριο, Δευτέρα, οι εταιρείες που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν προς δημοσίευση τους ισολογισμούς τους μέχρι τις 10/6, ειδικά για φέτος δεν θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα τους καταθέσουν έως τις 10/7/2013.

Πηγή: http://www.taxheaven.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ON-LINE

Θεωρήσαμε ότι θα σας είναι χρήσιμο να γνωρίζετε εξ αρχής κάποια πράγματα σχετικά με την δημοσίευση του ισολογισμού σας σε ιστοσελίδα της εταιρείας σας. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι για την κατοχύρωση του domain name χρειάζονται έως και 3 εργάσιμες σε κάποιες περιπτώσεις, καθώς απαιτούνται οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις σχετικές υπηρεσίες( πχ ΕΕΕΤ). Για αυτό τον λόγο, καλό θα ήταν να υπολογίζετε και αυτόν τον χρόνο για τις προθεσμίες σας.  Δείτε τα demo  site που αναπτύξαμε για αυτόν το σκοπό και  ζητήστε μας να στείλουμε την προσφορά μας από εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

1.     Με το άρθρο 232 του Ν.4072/2012, θεσπίσθηκε ο «Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων» και ειδικότερα στο άρθρο αυτό, αναφέρονται τα εξής:

“Άρθρο 232

 1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που

συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

 2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

 

  1. 2.     Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής (δηλαδή, για να αναρτούν νόμιμα οι ΑΕ και οι ΕΠΕ) στην ιστοσελίδα τους και όχι στις εφημερίδες τις δημοσευτέες πράξεις και στοιχεία τους (π.χ. Προσκλήσεις, οικονομικές καταστάσεις /ισολογισμό κλπ), θα πρέπει είτε να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους κατά την διαδικασία της αυτό-απογραφής είτε να ζητήσουν την καταχώρηση της ιστοσελίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία γίνεται μετά από συμπλήρωση και υποβολή αίτησης/ δήλωσής τους (όπως η παρούσα) και αφού καταβληθεί παράβολο 10, 00 €, όποτε οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ θα προβαίνουν στις κατωτέρω ενέργειες:

–      καταχωρούν την αίτηση/ δήλωση

–      δίνουν ΚΑΚ

–      συμπληρώνουν το σχετικό πεδίο “website” της εφαρμογής του ΓΕΜΗ και

–      ανεβάζουν στη δημοσιότητα σχετική ανακοίνωση, ως εξής :

«Την __-___-201__ καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ________ η από __-___-201__ αίτηση/ δήλωση της ιστοσελίδας (www____________________) της Εταιρείας με επωνυμία «____________________», το διακριτικό τίτλο «____________» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ___________.

 

  1. 3.     Επειδή στις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται σαφώς ότι :  «Όπου στον κ.ν.. 2190/1920 και ο 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ /ΤΑΕ ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας», συνεπώς διευκρινίζεται ότι πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή ιστοσελίδα της εταιρείας και όχι του εκπροσώπου, μετόχου κλπ περισσοτέρων ΑΕ.

 

  1. 4.     ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Ότι  : Στη συνέχεια οι εταιρείες θα πρέπει να γνωστοποιούν κάθε φορά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα[1], δεδομένου ότι, στο ίδιο ως άνω άρθρο 232, ορίζεται ότι «οι προθεσμίες (όπως αυτές που προβλέπει ο ν. 2190/1920 και ο 3190/1955) που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα (δηλαδή των 20 ημερών πριν την συνέλευση) λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο Μητρώο (δηλαδή στο ΓΕΜΗ) την ανάρτηση στην ιστοσελίδα (δηλαδή δεν εκκινούν από την ημερομηνία της ανάρτησης). [Π.χ. Αν μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα γίνει τον Νοέμβριο, αλλά η γνωστοποίηση στο ΓΕΜΗ γίνει στις 15/12 και η συνέλευση συγκληθεί στις 31/12, τότε η ανάρτηση. είναι εκπρόθεσμη και η συνέλευση μπορεί να πάσχει ή να προσβληθεί για ακύρωση].


[1] H γνωστοποίηση γίνεται με αίτηση της εταιρείας στην οποία επισυνάπτονται τα αναρτημένα (όπως π.χ. α) Πρόσκληση για σύγκληση ΓΣ ή β) Οι Οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) – Οι σχετικές εκθέσεις (ΔΣ για ΑΕ ή Διαχειριστών για ΕΠΕ) και Ελεγκτών – ως και Διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. για δημοσίευση ισολογισμού στο ΦΕΚ.

 

Δημοσίευση Ισολογισμού, Τώρα και στο internet!

Δημοσιεύστε τον Ισολογισμό και την Λογιστική Κατάσταση σας μέσω του publees.com!

Βάση των εξελίξεων στο χώρο των δημοσιεύσεων των ισολογισμών και σύμφωνα με τον νόμο 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012) δόθηκε η δυνατότητα να μην είναι υποχρεωτική η δημοσίευση των ισολογισμών σε οικονομικές, πολιτικές και τοπικές εφημερίδες με την προϋπόθεση ότι η ανάρτηση των οικονομικών στοιχείων θα πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Προσοχή, το domain name θα πρέπει να ανήκει στην εταιρεία και όχι σε κάποιο τρίτο διαχειριστή ή εκπρόσωπο.

Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες που δημιουργούνται, και σε συνεργασία με την Skylabcreative, καταφέραμε να προσφέρουμε σε όσες εταιρείες δεν έχουν επίσημη παρουσία στο διαδίκτυο, ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, είτε αφορά μόνο την περίπτωση του ισολογισμού, είτε χρειάζεστε να καλύψετε περισσότερες ανάγκες. Βάση των δεδομένων οικονομικών δυσκολιών η αρχική τιμή για την κατασκευή ενός site* για την δική σας επιχείρηση ξεκινάει από 50,00€** σε περίπτωση που έχετε domain name και hosting, αν δεν έχετε δεν πειράζει,  με 100,00€ ***  μπορούμε να σας τα παρέχουμε και αυτά με πολύ μικρό χρόνο υλοποίησης. Δείτε τα πρώτα δύο demo site που ετοιμάσαμε για εσάς.

Demo site 1             Demo site 2

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αναρτήσετε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας σας στο διαδίκτυο, θα πρέπει να τα δημοσιεύσετε σε μια εφημερίδα οικονομικού περιεχομένου με τον γνωστό μέχρι τώρα τρόπο. Στείλτε μας το αρχείο του ισολογισμού σας και σε ελάχιστο χρόνο θα λάβετε την προσφορά μας.

Για οποιαδήποτε περίπτωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και εκπρόσωπος μας θα σας απαντήσει σε κάθε σας απορία.

– επικοινωνήστε μέσω της ηλεκτρονικής μας φόρμας από εδώ για να σας στείλουμε την προσφορά μας

– επικοινωνήστε μέσω τηλεφώνου 210 60 95 370

Με την εγγύηση επιτυχημένης δημοσίευσης που εδώ και 3 χρόνια απολαμβάνετε από το publees.com !

    *Εξαρτώμενη διαχείριση

**Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε ο Φ.Π.Α 23%, με προϋπόθεση να έχετε ήδη κατοχυρωμένο domain name και φιλοξενία (hosting)

*** Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνετε ο Φ.Π.Α 23%.

%d bloggers like this: